Firmy

Pohodlné vlastnictví

Před listopadem 1989 byl i trh s byty ovládán zcela státem a bytový fond byl buď státní, nebo družstevní. Dnešní možnosti vlastníků jsou daleko širší i možnosti přenechat velmi sofistikovanou a časově velmi náročnou činnost s chodem domu o více vlastnících na firmy, které se tímto zabývají profesionálně a je dobré využívat jejich znalostí z praktického chodu domů, ale i znalosti v džungli administrativy, která bohužel na rozdíl od proklamací státních úředníků nadále kvete a bují. Na druhou stranu, při opomenutí následují velmi rychle od státu sankce a pokuty, v tomto je stát velmi konkurenceschopný. Z hlediska komfortu je tyto starosti přenechat na správcovské firmě a ušetřit si množství problémů do budoucna.,

bydlení

Je velké množství forem společného vlastnictví bytových jednotek, ale rádi bychom se zmínili o bytovém družstvu v Brně Homepartner. Tyto bytová družstva jsou právnickou osobou, určenou výhradně k bydlení a bytový potřebám svých členů, na rozdíl od společenství vlastníků je družstvo právnická osoba se všemi právy a povinnostmi a další rozdíl je, že v omezené míře může vykonávat i podnikatelskou činnost, což společenství vlastníků, ze svého statutu nesmí. Dále je výhodou družstevního uspořádání, že může spravovat i nemovitosti jiným osobám, pokud to není v rozporu se stanovami, či pokud to nepoškozuje družstvo či jeho členy.

bytový dům

Být v bytovém družstvu má zásadní podmínku a to být členem družstva. Praktický princip družstevního bydlení je, že bytové družstvo vlastní dům, ve kterém se nacházejí družstevní byty. Tyto byty jsou ve vlastnictví družstva a jednotlivým členům se pronajímají. Nutností k členství je splnění vkladové povinnosti ve výši členského vkladu. Členství musí být schváleno představenstvem družstva a výše vkladu je součástí stanov družstva. Možnost být členem družstva má, jak fyzická, tak i právnická osoba, není li stanovami toto vymezeno, či omezeno jinak. Výhodou, kterou v dnešní době mnoho vlastníků bytů nemá a mnohdy ovlivní bonitu místa, je možnost vyřešit problémové nájemníky vyloučením z družstva, pokud se o tomto družstvo rozhodne. Samozřejmě, že výhod je mnoho, mnoho je také povinností a na všechny otázky rádi odpovíme. V této problematice se pohybujeme profesionálně od roku 2004 a věřte, že jsme za ty roky řešili už mnohé a troufneme si tvrdit, že nás hned tak něco nepřekvapí a nezaskočí.

Budeme se těšit na spolupráci.

Mohlo by se vám také líbit...