Nezařazené

Stěhování bez starosti


 

Nevěříte? Je nám jasné, že stÄ›hování je vždy nároÄné, ale nemusí tomu tak být. NaÅ¡i profesionální zamÄ›stnanci s nÄ›kolikaletými zkuÅ¡enostmi Vám nabízí služby od zabalení až po pÅ™estÄ›hování na VaÅ¡e místo urÄení. Provádíme nejen levné stÄ›hování Praha, ale kamkoliv i v zahraniÄí. Mezi Äasto využívané služby patří i vyklízení půd a sklepů, odvoz materiálu na skládky a sbÄ›rné dvory. NaÅ¡e domluvená cena je koneÄná. Dobu stÄ›hování dohodneme podle VaÅ¡ich Äasových možností a garantujeme její dodržení. Na naÅ¡ich stránkách najdete levné stÄ›hování Praha a můžete nahlédnout do naÅ¡eho vozového parku. NaÅ¡e vozy jsou spolehlivé a bezpeÄné pro jakoukoliv zásilku.

Stěhování za pakatel

Cena stÄ›hování se odvíjí od množství naloženého materiálu, od poÄtu ujetých kilometrů i podle toho, jestli využijete možnosti zabalení VaÅ¡eho nábytku Äi jiného materiálu. Nabízíme také nakládku a vykládku. PÅ™esné ceny stÄ›hování záleží na nÄ›kolika faktorech jako jsou poÄet pater, zda je v domÄ› výtah, v jakém Äase se stÄ›hování provádí. NaÅ¡e levné stÄ›hování Praha poskytuje služby kdykoliv, ve dne, v noci, o víkendech i o svátcích. Pokud chcete výraznÄ› uÅ¡etÅ™it, zajistíte si vyložení a naložení vÄ›cí svépomoci. Tato varianta je sice nejlevnÄ›jší, ale riskujete své zdraví, proto je lepší využít zkuÅ¡enosti profesionálů. Kontaktujte nás a sdÄ›lte nám své požadavky.

Mohlo by se vám také líbit...