Vzdělání

Studiu vysoké školy se věnuje méně studentů

V České republice si mohou budoucí studenti vybrat z celkem 62 veřejných (26), státních (2) a soukromých (34) vysokých škol. Ačkoli nabídka soukromých škol převažuje, naprostá většina studentů (90 %) volí veřejnou vysokou školu.

Počet studentů vysokých škol od roku 2010 klesá. V roce 2010 studovalo vysokou školu téměř 400 tisíc studentů, rok 2017 vykázal počet studentů o 100 tisíc nižší, tedy 300 tisíc studujících. Stejně tak klesá i počet absolventů, kterých v roce 2018 bylo 72 tisíc.
studenti u projektu

Zároveň dochází k poklesu studentů doktorandského studia. V roce 2010 dosahal jejich počet téměř na 26 tisíc, v roce 2017 to bylo již jen 22 tisíc. Počet absolventů doktorandského studia v roce 2017 dosahoval téměř 2,5 tisíce studentů. Ve studiu doktorandy převažují o 10 % muži nad ženami.

Úbytek studentů se týká téměř všech studijních oborů. Nejvíce však oborů obchodních, administrativních a práva, které navštěvuje cca 20 % všech vysokoškoláků. Jejich počet klesl za uplynutých sedm let téměř o třetinu. S výrazným poklesem se potýkají pedagogické fakulty, které patřily v minulosti mezi první tři nejnavštěvovanější vysoké školy.

Vysoké školy častěji studují (56 %) i absolvují (60%) ženy. Celkový počet žen dosahuje téměř 168 tisíc. Nejvíce jich studuje společenské vědy, žurnalistiku a informační vědy (63 %), umění a humanitní vědy (66 %), přírodní vědy, matematiku a statistiku (59 %).

Celkově klesá počet českých studentů a zároveň stoupá počet zahraničních studentů. Téměř 44 tisíc cizinců se rozhodlo pro českou veřejnou nebo soukromou vysokou školu, tedy každý sedmý student je cizinec. Více zahraničních studentů si zvolilo soukromou vysokou školu, a to 19%, ve veřejných školách mají cizinci 14 % zastoupení. Volba cizinců je obdobná jako u českých studentů, nejčastěji volí obchodní, administrativní a právní obory (21 %). Další velká skupina cizinců (18 %) studuje zdravotnické a sociální obory. Nejméně zahraničních studentů u nás studuje pedagogické obory (pouze 2%).
učebna vysoké školy

Analogicky s poklesem studentů vysokých škol klesá i počet studentů vyšších odborných škol, kterých je 166. Jejich studium si vybralo téměř 20 tisíc studentů. Ve studiu převažují ženy (73 %). Nejvíce studentů si zvolilo studium zdravotnictví a sociální péče (v těchto oborech je zastoupení žen ještě vyšší – 88%), následuje studium obchodu a administrativy.

Mohlo by se vám také líbit...