Nezařazené

Inovace jsou nezbytnou součástí pro tvorbu konkurenceschopnosti podniku

Lze konstatovat, že každá strategie podniku je spojena s inovačním procesem. Podnik si totiž musí ujasnit, s jakou technologií bude vyvíjet své další aktivity, s jakým produktem a na jaký trh bude vstupovat. Právě řešení všech těchto problémů je z hlediska dlouhodobého časového horizontu předmětem inovační strategie.
plánování na papíře
Inovační proces zahrnuje koordinaci tří aktivit:
·         Výzkum a vývoj – jehož úkolem je vytváření nápadů.
·         Produkce – jejímž úkolem je transformace vstupů ve výstupy podle přesně stanovených návodů, které byly vytvořeny ve vývojovém a výzkumném centru.
·         Marketing – prodává a uvádí daný výrobek na trh.
manažerka s nápedem
Inovační strategii je možné chápat ze dvou hledisek:
·         Užší spektrum – zahrnuje inovační procesy týkající se oblasti zavedení nových technologií, výrobků, případně s tím spojených služeb.
·         Širší spektrum – zahrnuje inovační procesy týkající se všech činností podniku včetně systému řízení. Proto ji lze považovat jako specifickou funkční strategii v interakci s ostatními funkčními strategiemi. Vyznačuje se interdisciplinárním charakterem, neboť se prolíná všemi strategiemi podniku, ovšem za podmínky, že podnik bude k inovačnímu procesu přistupovat jako k trvalému procesu vztahujícímu se na inovování všech podnikových aktivit.
Stupně inovací:
·         Přírůstkové (inkrementální) – jedná se o méně významné nápady, které jsou však velmi důležité pro zdokonalování produktů a procesů.
·         Tranzitní (skokové) – znamená navržení podnikatelského programu tak, aby restrukturalizoval výrobkové spektrum nebo strategii postupu výrobků. Vyžaduje však velké nasazení zdrojů a je spojen s rizikem, že předpokládaných cílů nebude dosaženo.
·         Transformační – jedná se o kombinaci předchozích dvou stupňů.
Rozlišujeme různé typy inovací:
·         technické a netechnické inovace,
·         sociální inovace,
·         kulturní inovace,
·         produktové inovace,
·         procesní inovace,
·         marketingové inovace,
·         organizační inovace.

Mohlo by se vám také líbit...