Firmy

Pro 3D tisk se používá i epoxidová pryskyřice

3D tisk není dnes pojmem zcela neznámým, mnozí z vás však nemají přesnou představu, z jakého materiálu se vlastně dá tisknout trojrozměrná realita. Jedním z nich je i epoxidová pryskyřice.

Vlastnosti epoxidové pryskyřice

Má hladký povrch – hladké povrchy výtisků z 3D tiskáren jsou jedním ze základních předpokladů pro tisk rozměrově přesných výrobků. Umožňuje to docílit zhotovení přesných drobných detailů, jako jsou mřížky, rýhy, zkosení, výstupky, přesné otvory a tvarové přechody.

3D tiskárna

Flexibilita – pružnost pryskyřic zaručuje obrovskou flexibilitu v tvorbě tvarově různorodých výrobků, kde nejste limitováni jednoduchými geometrickými tělesy, ale lze vytisknout prakticky cokoli na základě výpočtu včetně integrálních funkcí. Snadno tak získáte model ozubených kol, kde se uplatní křivky evolventy a cykloidy, anebo lopatková kola modelů turbín či lodních šroubů. Ta jsou pak mnohem přesnější, než kdyby šlo o odlitky.

Ostré hrany a přechody – epoxidovou pryskyřicí snadno vytvarujete i velmi přesné modely s ostrými hranami a přechodovými liniemi, které jsou takřka neznatelné.

Vytvrzování UV lampou – tyto materiály získávají vysokou pevnost a potřebnou tuhost díky vytvrzování, obvykle pomocí ultrafialového záření. Tato technologie se uplatňuje již desítky let.

loďka z 3D tisku

K čemu se hodí

Lze je využít pro výrobu forem – jedním z nejčastějších důvodů využití pryskyřic je výroba forem pro vstřikování či odlévání různých materiálů a hmot. Zvláště se uplatní tam, kde je velmi obtížné docílit přesného tvaru formy obráběním.

Bezpečnostní kryty – ideální materiál pro tyto účely, např. ve strojírenství – v automobilovém a leteckém průmyslu a při výrobě spotřebního zboží.

Měkčí a pružnější výrobky – 3D tisk dokáže tisknout i z kovového prášku a docílit velmi tvrdých a houževnatých výtisků, s pomocí 3D tisku z pryskyřice máte naopak výrobky pružnější a měkčí, které se uplatní v mnoha průmyslových odvětvích.

Mohlo by se vám také líbit...