Věda

I rostliny mají hormony

Ač se to může zdát překvapivé, rostliny se musí podobně jako živočichové dorozumívat se svým okolím. Nemají sice centralizovaný systém hormonů jako je tomu například u lidí. Zatímco jedna látka se může v malém množství chovat určitým způsobem, vyšší koncentrace stejné látky může působit antagonicky (tedy opačně). Velmi tedy záleží na koncentraci rostlinných hormonů. Také je nutno podotknout, že funkce mnohých z nich jsou nyní centrálním tématem výzkumu. Spolu s tím i jejich externí aplikace na rostliny ve spojení s vyššími výnosy.  
Existuje asi pět základních druhů, které se dělí na stimulátory a inhibitory růstu. Jedná se o auxiny, cytokininy, ethylen, gibereliny a kyselinu abscisovou. 
list rostliny zblízka

·         Klíčení
V semenech jsou uložené hormony zvané gibereliny, které po namočení semen do vody spustí mechanismus produkce enzymu zvaný alfa-amyláza, který způsobí rozkladu škrobu na jednodušší cukry a zpřístupní klíčku dostatečnou výživu.
Gibereliny dále podporují vysoký růst. Florigen je zodpovědný za vyvolání kvetení.
·         Opad květů
Ethylen je odpadní plyn, vylučovaný dozrávajícími plody. Často interaguje s jinými fytohormony, u kvetoucích rostlin tak způsobuje rychlejší odkvět a opadávání listů. Doporučuje se proto nedávat miska s dozrávajícím ovocem poblíž vázy s kytkami.
zelený porost
·         Otáčení za světlem a apikální dominance (rozvětvení růstu)
Zajímali jste se někdy o to, proč při zaštípnutí vršku rostliny dochází k rozvětvení stonku? Je to kvůli tomu, že v apikálním meristému (pletivo na vrcholu hlavního kmínku) se hromadí fytohormon auxin. Při uštípnutí tohoto vršku se auxin rovnoměrněji rozdistribuuje i do postranních stonků a umožňuje jejich růst. Může také za polaritu buněk v rostlině a kyselostí pletiva ovlivňuje otáčení stonku a listí za světlem.
·         Zpomalení stárnutí
Za zpomalení degradace chlorofylu jsou zodpovědné cytokininy. Jsou syntetizovány v kořenech a do zbytku rostliny transportovány.
·         Sucho
Kyselina abscisová je látka, která řídí otevíraní průduchů a reaguje tak na nedostatek vody. Její produkce je řízena stresovými proteiny, pokud je delší dobu sucho, dochází k její nadprodukci a k zavírání průduchů.

Mohlo by se vám také líbit...