Věda

Vliv kosmu na zemědělství

Po mnoho let bylo sledováno, jak významný vliv může mít Vesmír, jeho postavení, hvězdy, Měsíc a Slunce na život zde na Zemi. Jak může toto vše, co se ve vzdáleném Vesmíru odehrává, ovlivnit počasí a tím také růst a kvalitu rostlin.  Při mnoha a mnoha uskutečněných pokusech bylo zjištěno, jak velmi mnoho mají vliv na Zemi paprsky a energie, které vycházejí ze souhvězdí zvěrokruhu a jsou přenášeny energiemi Měsíce na Zemi. Měsíc k tomuto vlivu na Zemi používá klasické prvky země, jako jsou voda, vzduch, světlo a teplo, které silně účinkují.

Rostlina

Vzhledem k tomu, že všechny tyto prvky mají svůj původ v souhvězdích zvěrokruhu, kdy Měsíc projde odpovídajícími souhvězdími, můžeme se dozvědět o daném časovém období k setí hospodářských rostlin. Nejrůznější impulsy k rostlině ovlivňují její růst, vzhled a chuť. Jak roky plynuly, byly zaznamenávány nové kosmické efekty. Ty začaly od pohybujících se hvězd, tedy planet, a ovlivňovaly také odlišný růst rostlin.

Pole

Existovaly kosmické impulsy, které byly příznivé pro rostliny a jejich růst, ale nepříznivé pro doby setí. V důsledku toho došlo během růstu napadení semen škůdci a rostoucí rostliny již nebyly klíčitelné. Rovněž bylo zpozorováno, že postřik bio-dynamických přípravků, během příznivých kosmických podmínek na růst, přesto, že zkrátil požadovanou dobu růstu, měl ne zrovna dobrý účinek na kvalitu rostliny.   Naproti tomu, pokud se vědci zaměřili na doporučenou dobu pro setí, pečovatelské a okopávací práce, jakož i na použití přípravků a čas sklizně, v příznivých vlivech kosmického prostředí, byly velice dobré výnosy a nejlepší nutriční kvalita rostlin. 

Opozice planet

Během sledování tohoto vlivu kosmu na růst zemědělských rostlin byly zjištěny příznivé vlivy, pokud jsou hvězdy v opozici. To znamená, pokud v kosmické sféře stojí dvě planety proti sobě pod úhlem sto osmdesáti stupňů.

Mohlo by se vám také líbit...