Nezařazené

Obavy z elektrosmogu


Jestli patříte mezi ty jedince, kteří jsou „rádi v obraze“, tak vám urÄitÄ› neunikly informace o nebezpeÄném negativním záření, jež je spojeno používáním nejrůznÄ›jších elektrozařízení. SvÄ›tla, mikrovlnky, poÄítaÄe, mobily a další technické vymoženosti si tak vybírají za své služby daň. Daň v podobÄ› negativního vlivu na naÅ¡e zdraví. Tomuto záření jsme vystaveni trvale a tak jediným smysluplným Å™eÅ¡ením je spolehlivá ochrana pÅ™ed elekrosmogem. Taková, která pomůže záření neutralizovat, a odruÅ¡ená zařízení budou bezpeÄná.

Škodlivost elektrozařízení

VeÅ¡kerá elektrozařízení, kterými moderní doba zvyÅ¡uje naÅ¡i životní úroveň, nám nejen skvÄ›le slouží, ale také nás nenápadnÄ› „niÄí“. Jinak Å™eÄeno jejich používáním jsme vystaveni negativnímu záření, které je pro zdraví každého z nás velmi Å¡kodlivé. Ochrana pÅ™ed elktrosmogem tak pÅ™edstavuje možnost, jak neutralizovat toto nepÅ™irozené záření a minimalizovat jeho Å¡kodlivost ve vztahu k naÅ¡emu zdraví. Vzhledem k tomu, že je toto záření vÅ¡ude kolem nás, tak jiná cesta do bezpeÄí neexistuje.

Mohlo by se vám také líbit...